Sponsorer

Nyheter

Velkommen til Slåstad il’s fotballgruppe

 

Sesongen 2016 har vi med 2 lag i aldersbestemte klasser.

 

G08 og J09 - Trener onsdager kl. 17.30 på fotball-banen ved Klubbhuset.

 

G08 - trener Odd Rudsdammen

tlf. 906 61 745

Oppmann Per Øyvind Benterud
tlf. 922 63 200

 

J09 - Trener Morten Mørkved
tlf. 993 38 992

Oppmann Hilde L. Myrvang
 tlf. 906 13 305

 

Leder Linda Skjelin
Tlf. 984 79 992

e-post: fotball@slastad-il.no

 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

 

Oppdateringer kan du forøvrig følge her: https://www.facebook.com/groups/224008341119938/

 

Terminlister 2016:

 

G08 5-er avd.20: http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Terminliste/?tournamentId=145993

 

J09 5-er avd.08: http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Terminliste/?tournamentId=146102

Terminliste 22.05.2015

Slåstad IL        2110 Slåstad        E-post: styret@slastad-il.no        Tlf.: 91 66 36 51