Velkommen til Slåstad ILs Allidrett

 

Også kalt "Barneidretten" er et lokalt tilbud til barn i alderen 3-12 år, der målsetningen er å gi en allsidig og lekpreget introduksjon til idrett og aktivitet. Allidrett organiseres ofte i samarbeid med lokale klubber og foreninger, slik at barn kan bli kjent med ulike former for bevegelse.

 

I løpet av året får man bl.a. utforske friluftsliv, ulike former for ballspill, gymnastikk, svømming, ski, skøyter, klatring, dans og mye annet. Allidrett skal først og fremst være lek og moro, og gi ungene mestringsfølelse og gode opplevelser av å være fysisk aktive.