Ris, ros eller spørsmål til Slåstad Idrettslag?

 
 
 

Styreleder


Tormod Aamodt

Daglig leder


Erland Nordsetmoen

Leder Trondsbu


Lars Herud

Nestleder


Jeanette Sveen

Leder Hestegruppa


Kari Michelson

Klubbhuset


Gunnar Thoner

Leder Skigruppa


Knut Andreassen

Leder Trimgruppa


Marit Thoner