I 2022 ble det dannet en ny gruppe under Slåstad IL, nemlig Hestegruppa.


Hestegruppa er for alle hesteinteresserte uavhengig av kunnskapsnivå og satsing. Det skal være et fellesskap rundt hest hvor vi kan lære av hverandre og ha det gøy. 


Variert
Hestesporten har mange ulike grener, og her i Slåstad drives det allsidig med blant annet turridning, sprang, dressur, riddersport og arbeidshest.
Det er stor variasjon i hester; fra gamle raser som høyreiste Friesere, til travere, lynraske galopphester, allsidige Islandshester og tunge trekkhester for å nevne noen.


Rideanlegg
Som medlem i Hestegruppa Slåstad IL har vi tilgang til ridebane og rundpaddock i Moavegen 3. Rideanlegget lånes ut gratis til medlemmer, et svært generøst tilbud av en av Hestegruppas grunnleggere, Helle Harbou-Hals.
På ridebanen er det regelmessig undervisning av forskjellige instruktører, i blant annet engelsk ridning og akademisk ridekunst. 

Idrettslaget har også stilt plassen bak fotballbanen til disposisjon for ryttere.


Arrangementer
Hestegruppa har allerede hatt felles undervisning i Slåstad ILs klubbhus.
Ryttere har også deltatt i Slåstad ILs arrangement ‘Dølisjøen Rundt’.
Det vil være flere muligheter for å samarbeide om å få instruktører til Slåstad for å undervise gruppa i fellesskap. 


Hest for alle
Hest er viktig for fysisk og psykisk helse og vi håper at Hestegruppa kan bidra til at flere får muligheten til å oppleve nettopp det.
Kanskje kan vi også overbevise noen av de andre idrettsutøverne i idrettslaget om at hest er best?


Alle er hjertelig velkomne i Hestegruppa. 

 

Kontakt
Kari Michelson er leder i Hestegruppa; kari-mic@online.no
Helle Harbou-Hals er styremedlem; helleharbouhals@gmail.com